Har du svårt att hantera din ilska? Upplever du att ilska ställer till det för dig? Då kan du få behandling!

Vi undersöker i en forskningsstudie effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) som förmedlas via internet för dig, mellan 18 och 75 år, som upplever svårigheter att hantera din ilska.

För att kunna avgöra om denna behandling kan passa dig behöver vi ringa upp och ställa några frågor. Behandlingen sker sedan över internet – inga fysiska besök på en mottagning behövs. Behandlingen är kostnadsfri och pågår i 4 veckor.

Studien är full och vi har därför stängt anmälan till studien för den här omgången. Om du önskar få uppdateringar kring liknande projekt i framtiden kan du anmäla dig här.