Har du svårt att hantera din ilska? Upplever du att ilska ställer till det för dig? Då kan du få behandling!

Vi undersöker i en forskningsstudie effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) som förmedlas via internet för dig, mellan 18 och 75 år, som upplever svårigheter att hantera din ilska.

För att kunna avgöra om denna behandling kan passa dig behöver vi ringa upp och ställa några frågor. Behandlingen sker sedan över internet – inga fysiska besök på en mottagning behövs. Behandlingen är kostnadsfri och pågår i 4 veckor under hösten 2019.

Den här typen av behandling kallas ibland ”guidad självhjälp” eller ”självhjälp med behandlarstöd”. Detta är alltså i mångt och mycket ett självhjälpsprogram och du tar stort eget ansvar för att läsa samtliga behandlingsmoduler och följa behandlingen. Du kommer att få hemuppgifter varje vecka. Hemuppgifterna består av övningar som ska hjälpa dig att använda verktygen som du har fått läsa om i din vardag. Under hela behandlingstidens gång har du online-kontakt med en behandlare som kommer att vara ett stöd för dig under tiden, ge feedback på genomförda hemuppgifter, besvara frågor som du har och ge förslag på hur du kan lösa problem som uppstår.

Eftersom det här är en behandlingsstudie kommer vi också att be dig att svara på frågor om din ilska och förmåga att hantera känslor en gång i veckan fyra veckor innan du börjar behandling, varje vecka under behandlingen samt tre och sex månader efter att du avslutat din behandling.

Intresset för studien har varit stort och intaget för 2019 har därför stängt. Vi kommer sannolikt att göra en ny studie under 2020. Om du vill bli kontaktad inför nästa studieomgång kan du anmäla intresse via denna LÄNK