Information om studien

Internetbaserad emotionsregleringsterapi för svårkontrollerad ilska: utvärdering av effekt och verksamma mekanismer

Syfte

Vi önskar i denna studie undersöka effekten av olika strategier från KBT för personer som upplever sin ilska som problematisk. Vi önskar även undersöka genom vilka processer den eventuella förändringen sker (vad det är i behandlingen som är effektivt) och lära oss mer om vilka strategier som kan vara hjälpsamma för vem.

Hur går studien till?

Bedömning
Efter att vi har mottagit din intresseanmälan och svar på frågor via vår webbskattningsplattform, blir du uppringd av en psykolog som ställer frågor om ilska och de beteenden människor kan ta till när de är arga. Du kommer också att få frågor om andra psykologiska besvär för att vi ska kunna bedöma om denna typ av behandling kan passa dig. Under telefonsamtalet får du information om hur behandlingen går till och får möjlighet att ställa frågor. Om vi bedömer att den behandling vi erbjuder inte skulle vara rätt typ av behandling för dig, kommer du att få rekommendationer om var du kan vända dig.

Lottning och förmätning
Om du vill delta, och vi bedömer att behandlingen kan passa dig, kommer du att lottas till en av tre behandlingar. Två till tre veckor efter lottningen påbörjar du din behandling. Syftet med denna lottning är att kunna undersöka behandlingsprocesser (vad i behandlingen det är som eventuellt leder till förbättring) och vilka slags strategier som fungerar bättre för vem. Under tiden som du väntar på behandling får svara på frågor via formulär på internet. Frågorna kommer gälla din upplevelse av ilska, förmåga till känsloreglering och sömnsvårigheter. Vid ett tillfälle kommer du även få svara på bakgrundsinformation om dig (såsom utbildningsnivå och sysselsättning). För att kunna ta reda på om behandlingen är effektiv kommer du få fylla i frågeformulär via internet både innan, under och efter behandlingen.

Behandling
Behandlingen genomförs via internet. Du bör ha tillgång till en dator för att kunna genomföra behandlingen. Du behöver inte ha några särskilda datorkunskaper för att kunna genomgå behandlingen, men bör känna dig trygg med att läsa texter på svenska. Under din behandlingsperiod får du tillgång till ett nytt kapitel på behandlingsplattformen varje vecka. Kapitlet innehåller textmaterial om ilska och olika strategier för att hantera sin ilska mer effektivt på längre sikt. Varje vecka har du kontakt via plattformen med en psykolog som stödjer dig i arbetet med behandlingen, ger feedback och svarar på dina frågor. Oavsett vilken grupp du hamnar i kommer du tillsammans med din behandlare arbeta med att bli medveten om din ilska och stegvis ändra hur du reagerar och agerar på din ilska. Alla strategier som lärs ut kommer från ett behandlingsprotokoll som har visat sig hjälpa vid dessa typer av besvär och vi tror att alla strategier är hjälpsamma.

Att gå i KBT-behandling kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du ska räkna med att avsätta minst 120 minuter per vecka. I behandlingen kommer du lära dig om olika strategier för att hantera din ilska annorlunda, och förväntas träna på dessa i din vardag. För att förenkla träningen i din vardag och komma ihåg att logga in i behandlingsplattformen kommer du att få påminnelse-sms några gånger per vecka.

Behandlingen pågår under ca 4 veckor. Om du tror att du kommer att ha svårigheter att avsätta tid under 4 veckor så kan du inte delta i studien.

Mätningar och uppföljning
Under behandlingen kommer du fylla i frågor 1 gång i veckan (avsätt 20 minuter till detta). Efter behandlingen, och 3, 6 och 12 månader senare fyller du åter i samma formulär via internet som du gjorde innan behandlingen. Du ombeds vid uppföljningen (3, 6 och 12 månader) att fylla i frågeformulär via internet under två veckors tid vid respektive tillfälle. Efter behandlingen får du också svara på frågor om vad du tyckte om behandlingen och om du har upplevt några bieffekter.

Frivillighet och ersättning

Du kan när som helst du önskar avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva förklara dig. Skulle du välja att avbryta ditt deltagande i studien kommer vi att fråga dig om du kan tänka dig att fylla i några formulär på nätet – vilket naturligtvis är frivilligt. Att du deltar i studien, eller om du väljer att hoppa av, påverkar inte dina möjligheter till någon annan form av vård. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.

Intresserad? Klicka här för att göra en intresseanmälan

Ansvariga för studien

Johan Bjureberg, leg. psykolog, med dr., Karolinska Institutet, e-post: johan.bjureberg@ki.se, 070-000 91 88

Hugo Hesser, leg. psykolog, biträdande professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet, e-post: hugo.hesser@liu.se

Övriga medarbetare i studien

Christian Rück, docent, överläkare i psykiatri, Karolinska Institutet

Olivia Simonsson, leg. psykolog, doktorand, Karolinska Institutet