KBT vid svårhanterad ilska

Ilska har en viktig funktion för oss – det kan hjälpa oss genom att signalera hur vi kan bete oss i en given situation. Vissa kan dock uppleva sin ilska som problematisk; intensiv, svår att kontrollera och att saker vi gör i närvaro av ilska ställer till det och skapar lidande. Psykologisk behandling, i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig kunna hjälpa personer som upplever att deras ilska leder till negativa konsekvenser och/eller lidande.

Att förbättra förmågan till att hantera och reglera sina känslor, har visat sig vara ett sätt att minska problem/lidande kopplat till ilska. Många olika typer av strategier har visat sig vara hjälpsamma för att förbättra förmågan till känsloreglering och minska problem kopplat till ilska.