Internetbaserad emotionsregleringsterapi för svårkontrollerad ilska: utvärdering av effekt och verksamma mekanismer

Syfte William Chand, ansvarig utgivare

Vi önskar i denna studie undersöka effekten av olika strategier från KBT för personer som upplever sin ilska som problematisk. Vi önskar även undersöka genom vilka processer den eventuella förändringen sker (vad det är i behandlingen som är effektivt) och lära oss mer om vilka strategier som kan vara hjälpsamma för vem.

Hur går studien till?

Bedömning
Efter att vi har mottagit din intresseanmälan och svar på frågor via vår webbskattningsplattform, blir du uppringd av en psykolog eller psykologkandidat som ställer frågor om ilska och de beteenden människor kan ta till när de är arga. Du kommer också att få frågor om andra psykologiska besvär för att vi ska kunna bedöma om denna typ av behandling kan passa dig. Under telefonsamtalet får du information om hur behandlingen går till och får möjlighet att ställa frågor. Om vi bedömer att den behandling vi erbjuder inte skulle vara rätt typ av behandling för dig, kommer du att få rekommendationer om var du kan vända dig.

Lottning och förmätning
Om du vill delta, och vi bedömer att behandlingen kan passa dig, kommer du att lottas till en av tre behandlingar. Två veckor efter lottningen påbörjar du din behandling. Syftet med denna lottning är att kunna undersöka behandlingsprocesser (vad i behandlingen det är som eventuellt leder till förbättring) och vilka slags strategier som fungerar bättre för vem. Under tiden som du väntar på behandling får svara på frågor via formulär på internet. Frågorna kommer gälla din upplevelse av ilska, förmåga till känsloreglering och sömnsvårigheter. Vid ett tillfälle kommer du även få svara på bakgrundsinformation om dig (såsom utbildningsnivå och sysselsättning). För att kunna ta reda på om behandlingen är effektiv kommer du få fylla i frågeformulär via internet både innan, under och efter behandlingen.

Behandling
Behandlingen genomförs via internet. Du bör ha tillgång till en dator för att kunna genomföra behandlingen. Du behöver inte ha några särskilda datorkunskaper för att kunna genomgå behandlingen, men bör känna dig trygg med att läsa texter på svenska. Under din behandlingsperiod får du tillgång till ett nytt kapitel på behandlingsplattformen varje vecka. Kapitlet innehåller textmaterial om ilska och olika strategier för att hantera sin ilska mer effektivt på längre sikt. Varje vecka har du kontakt via plattformen med en terapeut (psykolog eller psykologkandidat som genomgått utbildning i KBT) som stödjer dig i arbetet med behandlingen, ger feedback och svarar på dina frågor. Oavsett vilken grupp du hamnar i kommer du tillsammans med din behandlare arbeta med att bli medveten om din ilska och stegvis ändra hur du reagerar och agerar på din ilska. Alla strategier som lärs ut kommer från ett behandlingsprotokoll som har visat sig hjälpa vid dessa typer av besvär och vi tror att alla strategier är hjälpsamma.

Att gå i KBT-behandling kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du ska räkna med att avsätta minst 90 minuter per vecka. I behandlingen kommer du lära dig om olika strategier för att hantera din ilska annorlunda, och förväntas träna på dessa i din vardag. För att förenkla träningen i din vardag och komma ihåg att logga in i behandlingsplattformen kommer du att få påminnelse-sms några gånger per vecka.

Behandlingen pågår under ca 4 veckor. Om du tror att du kommer att ha svårigheter att avsätta tid under 4 veckor så kan du inte delta i studien.

Mätningar och uppföljning
Under behandlingen kommer du fylla i frågor 1-2 gånger i veckan (avsätt 20 minuter till detta). Efter behandlingen, och 3, 6 och 12 månader senare fyller du åter i samma formulär via internet som du gjorde innan behandlingen. Du ombeds vid uppföljningen (3, 6 och 12 månader) att fylla i frågeformulär via internet under två veckors tid vid respektive tillfälle. Efter behandlingen får du också svara på frågor om vad du tyckte om behandlingen och om du har upplevt några bieffekter.

Frivillighet och ersättning

Du kan när som helst du önskar avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva förklara dig. Skulle du välja att avbryta ditt deltagande i studien kommer vi att fråga dig om du kan tänka dig att fylla i några formulär på nätet – vilket naturligtvis är frivilligt. Att du deltar i studien, eller om du väljer att hoppa av, påverkar inte dina möjligheter till någon annan form av vård. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.

Intresserad? Klicka här för att göra en intresseanmälan

Ansvariga för studien

Johan Bjureberg, leg. psykolog, med dr., Karolinska Institutet, e-post:, 073 09 17 112

Hugo Hesser, leg. psykolog, biträdande professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet, e-post: hugo.hesser@liu.se

Övriga medarbetare i studien

Christian Rück, docent, överläkare i psykiatri, Karolinska Institutet

Olivia Simonsson, leg. psykolog, doktorand, Karolinska Institutet

Samarbeten

Advokatfirman Lege i Göteborg

Advokatfiriman Lege i Malmö

Cardells Begravningsbyrå

Advokatfirman Centra

Advokat Sörmdal

Advokatbyrå Stockholm

Jurist Södertälje

Håll ordning på avtal och lån – ett viktigt sätt att minska ångest och stress

Det är många privatpersoner som känner ångest inför att hantera sin privatekonomi och för att hantera avtal som man har tecknat med rörmokare eller en byggfirma. Det är viktigt att noggrant dokumentera sina avtal när man beslutar sig för att låna pengar eller anlita en hantverkare – genom att ha god ordning på sina papper kan man minska sin ångest. Ett annat tips för att minska ångesten – jämför lån innan du ansöker om lån. I den här artikeln ger vi dig tips på hur du kan få struktur i dina privatekonomiska förehavanden. Kontakta en rörmokare som erbjuder nöjd kund garanti. Samma sak gäller ifall du vill kontakta en byggfirma.

När man kommer hem från jobbet efter en lång arbetsdag vill man helst koppla av. Men faktum är att de flesta privatpersoner har flera åtaganden att hantera, även i det rent privata. En privatperson behöver ofta planera sin likviditet och ekonomi. Man bör fundera på om man behöver låna pengar, genom ett privatlån eller annat lån, för att ha möjlighet att finansiera nödvändiga inköp till familjen. Läs även på vilka villkor som gäller Även om det kan kännas betungande så är det viktigt att en privatperson som ska låna pengar inte bara ansöker om första bästa privatlån, jämför lån innan du ansöker.  Jämför lån innan du ansöker om ett privatlån, på så sätt kan du undvika höga räntekostnader som kan skapa oro och ångest när du ska betala räkningarna varje månad.  Det finns goda möjligheter att hitta förmånliga lån oavsett om du bor i Göteborg eller i Malmö eller i någon annan del av Sverige.

Håll god ordning på dina papper när du anlitar en byggfirma eller rörmokare

När du som privatperson anlitar en rörmokare eller en byggfirma för att utföra arbeten på din bostad bör du vara noggrann med att dokumentera avtalen och fakturorna. Om du skulle bli missnöjd med arbetet kommer du ha stor fördel av att ha dokumentationen samlad i en pärm. För mer information om hur du städar samt samlar din ekonomi besök denna kontaktsida för en samlad ekonomi. Det är vidare vanligt att en privatperson beslutar sig för att låna pengar, exempelvis genom ett privatlån, för att hyra in en byggfirma eller en rörmokare. Även dessa låneavtal bör sparas ifall de skulle behövas framöver.  Om dina lånekostnader skulle skena iväg bör du överväga att samla lån. Jämför lån så kan du undvika detta framöver. Du behöver inte besöka ett bankkontor i Göteborg eller ett bankkontor i Malmö för att hitta bra lånevillkor, detta kan med fördel göras genom att ansöka om lån online. Läs på dina lånevillkor innan du ansöker om ett banklån.

Söker du din dröm eller jagar du den? Är det banklånet som skrämmer? Ta redo på information om hur du gör för att hitta den bästa lånet ta kontakt med olika banker, samla på dig information med mera. Det är det bästa sättet att nå sina drömmar samt för att komma i bukt med sina rädslor. Karin tackar LÅNPRIVAT.SE ödmjukast för lånet hon fick beviljat så hon kunde upprätthålla det projekt som alltid drömt om. Hon kunde även samla lån via dem som fick ner henne totala månadskostnad.

En god dokumentation av avtal och lån är viktigt vid en tvist om familjerätt

Ett annat skäl till att ha en bra ordning på sina papper är att dessa kan komma till nytta vid en eventuell tvist om familjerätt. Familjerätt är det rättsområde som reglerar äktenskapsskillnad och bodelning vid upplösning av samboförhållande. Om en tvist inom familjerätt uppstår kan du kontakta en advokatbyrå och då visa upp all dokumentation du har. Du har då möjlighet att styrka att ett lån har tagits under äktenskapet och då ska räknas av som en skuld i bodelningen, i enlighet med reglerna om familjerätt. Ta hjälp av en advokatbyrå i Göteborg eller Malmö om du hamnar i en tvist om familjerätt. Innan en separation sker kan ni med fördel samla lån för att minska lånekostnaderna. Samla lån innebär att man hör av sig till en kreditgivare för att samla de olika lån man har ådragit sig. Den som bestämmer sig för att samla lån kan påtagligt förbättra sin ekonomiska situation. Kontakta den kommunala skuldrådgivningen i Göteborg eller i Malmö om du behöver stöd och råd för att förbättra din ekonomi om du har hamnat i trångmål.

INNOVATION OCH FÖRNYELSE KRÄVER INTE BARA KREATIVITET OCH KUNSKAP UTAN OCKSÅ MOD OCH VILJA TILL FÖRÄNDRING. ATT VÅGA GE SIG IN I NYA SAMARBETEN OCH ATT VÅGA ANSTÄLLA MÄNNISKOR MED ANNAN BAKGRUND OCH ANDRA ERFARENHETER ÄN DE SOM REDAN FINNS I FÖRETAGET ÄR NÅGRA GRUNDPELARE FÖR ATT SKAPA EN FÖRETAGSMILJÖ SOM GYNNAR NYTÄNKANDE OCH FÖRÄNDRING. DET ÄR I SÅDANA MILJÖER SOM BANBRYTANDE IDÉER FÖDS OCH NYA BEHOV OCH MÅLGRUPPER UPPTÄCKS.

Innovation är inte bara frukten av ett framgångsrikt nyskapande utan också resultatet av en mängd misslyckanden. Nyckeln till framgång hittar man ofta genom erfarenhetsutbyte och samverkan med andra.

Forum Förnyelse är en politisk mötesplats för dig som vill vara med och driva utvecklingen genom konkurrenskraftigt företagande i samverkan med andra. Här får du en arena där den senaste forskningen möter praktiska erfarenheter från olika delar av näringslivet och där du får ny kunskap och samarbetspartners som kan leda in ditt företag på en ny spännande resa.

En mötesplats för dig som…

  • vill tillföra mer kreativitet och nytänkande till din organisation
  • söker utveckling genom nya relationer och samarbetspartners
  • vill skapa ett företag där förnyelse och förändring är ett dagligt arbetssätt
  • vill vara med och bidra till ett bättre  klimat för innovation och förnyelse i regionens näringsliv

 Är till för dig som…
Forum Förnyelse är till för dig som företagare och som vill öka förutsättningarna för nytänkande och utveckling i din organisation.

Projektet vänder sig också till näringslivsföreträdare, företagsfrämjare och till regionala och kommunala beslutsfattare som vill medverka till att skapa ett bättre innovationsklimat i Jönköpings Län.

Sidan drivs av William Chand
Miljöpolicy